Equipaments; l' església de Tornabous

El bàndol republicà habilita l'església com a cooperativa i com a botiga de comestibles i adobs.

Informació i text: Margarida Sabaté