Entitats socials i culturals a Guimerà

- Cal Ganader era el cafè més relacionat amb les dretes, s'hi feia cinema i ball i continua després de la guerra.

- Cal Perot (Cal Baptista), estava situat a la carretera i era un cafè amb sala de cinema i de ball. Era d'esquerres i el tanquen un cop s'acaba la guerra perquè els propietaris marxen cap a Manresa.


Informació: Margarida Sabaté