Col·lectivitzacions a Sant Guim de Freixenet

Al novembre de 1936 es produí la col·lectivització dels serveis de transports de la localitat per tal d’atendre a les necessitats del municipi. I finalment, al 1938, l’edifici del carrer Major on s’ubicava el Bar Barato (no se’n té constància actualment), serví per a traslladar-hi la Comissió Local de Proveïments, instal·lada fins aquests moments a l’ajuntament, i que estava destinada a atendre les necessitats de la població refugiada.

text i informació: Jordi Creus