Camps de batalla a Isona i Conca Dellà

A Mont de Conques, Orcau, Bastus i Sant Romà d'Abella s'hi troben restes dels combats que hi van tenir lloc durant el mes de maig de 1938.

informació: Manuel Gimeno