Placa d'homenatge a Bastús

S'hi troba una placa commemorativa col·locada pels antics membres de la "Lleva del Biberó".

informació: Manuel Gimeno