Arqueologia bèl·lica; trinxeres a Alins

Al bosc de Virós s'hi troben trinxeres en força mal estat del bàndol republicà.

Informació: Manuel Gimeno