Equipaments; antic Refugi Militar al Llac de Sant Maurici

Aquest antic refugi militar fou incendiat l'any 1961; actualment encara se'n conserva l'estructura.

 

Imatge i informació: Josep Calvet