Arqueologia bèl·lica; trinxeres a Conca de Dalt

Podem trobar restes de trinxeres a les següents zones:

-A Vall de Carreu-Pessonada-Aramunt (Vilanoveta) hi ha una trinxera del bàndol nacional amb excel·lent conservació.

-A Sant Corneli s'hi troben trinxeres del bàndol nacional i republicà, accessibles caminant i ben conservades

-A Roc de Pessonada n'hi ha del bàndol nacional.

-A Hortoneda també n'hi ha del bàndol nacional.

 Informació: Manuel Gimeno