Col·lectivitzacions i campaments a Torrelameu

Als inicis de la guerra civil es va formar el comitè del poble, i aquest va instal·lar la seva seu a la carretera de Lleida. Aquest antic casal encara avui es conserva però està en desús.

 

 

Durant la guerra, un cop van entrar els nacionals a Torrelameu, van formar un campament a la zona del poble anomenada "la Pleta", on  avui hi trobem un descampat i el poliesportiu municipal.  En aquest molta gent gran del poble recorda que anaven a demanar menjar.

 

Informació i imatges: Aida Garrós