Entitats socials i culturals Puigverd de Lleida

- La Sensata:  Va dur a terme una gran activitat d'acció cultural, en la que destacava l'activitat musical , de tipus popular, el ball i la lectura de comèdies. Fundada l'any 1914 per Andreu Rosera, Lluís Capell i Joan Solsona, va desaparèixer  l'any 1920. La seva seu estava situada a Cal Jaumet,  on avui hi ha la Caixa rural, a la plaça Major.

- El cafè de Cal Pons: Va suposar el nucli de l'activitat social i cultural  del poble, ja que des que es va fundar s'hi feia ball, cinema, teatre i tertúlies de tot tipus. Es va crear l'any 1911 i en aquest s'hi van fundar difetrents societats relacionades amb les activitats culturals del municipi com ara la Societat Cultural Recreativa al 1927 i la Joventut Recreativa uns anys més tard. Estava situat a la plaça Major de la vila, però va desaparèixer a mitjans dels seixanta.

- El cafè de Cal Jaumet: Aquest es va crear per a satisfer a un tipus de client diferent del que anava a Cal Pons. En aquest cas era un cafè de gent més senzilla i proletària. La seva fundació va ser a principis de segle  i d'aquest en van sorgir societats culturals i recreatives com la Sensata.Com s'ha comentat anteriorment, aquest  estava situada la Caixa rural.

- El Ball del clot: En aquest s'hi feien activitats sòcio- culturals com teatre, cinema, musica, també s'hi celebraven les festes majors...Va sorgir com a conseqüència d'una escissió d'un grup de joves que regentaven el cafè de Cal Pons i va fer presènia al municipi des del 1924, any de la seva fundació al 1936, quan va exlatar la guerra civil espanyola.

 

Informació: Díez Quijano, Desideri: Història de Puigverd de Lleida, Ajuntament de Puigverd de Lleida, 1987.

Text. Servei d'Història, Documentació i Patrimoni