Plaques del Ministerio de la Vivienda a Balaguer

 

TIPOLOGIA DE LA PLACA

TOTAL DE PLAQUES TROBADES

TEXT INSCRIT

LOCALITZACIÓ

IMATGE

A4

1

MINISTERIO DE TRABAJO. ESTA CASA GOZA DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE 25 DE

NOVIEMBRE DE 1944 Y ES DE RENTA LIMITADA

Passeig de l’Estació, 53

J2

39

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. ESTA CASA ESTÁ ACOGIDA A LOS BENEFICIOS DE LAS

LEYES DE 15 DE JULIO DE 1954 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 1957.

C/ Sant Crist, 81

C/ Sant Lluís, 2

C/ Urgell, 42

C/ Urgell, 67

C/ Bellcaire, 5

Pare Sanahuja, 34

Sant Josep Calassanç, 4

Sant Lluís, 18

Sant Crist, 8

Montsec, 3

Marañón, 9

Gregori Marañón, 6

Gregori Marañón, 4

Gregori Marañón, 8

Urgell, 15

Urgell, 41

Bellcaire, 21

Bellcaire, 11

Bellcaire, 6

Barcelona, 22

Barcelona, 32

Barcelona, 30

Castelló, 14

Pablo Neruda, 3

Pablo Neruda, 4

Pablo Neruda, 5

Pablo Neruda, 6

Frederic Solé, 3

Frederic Solé, 4

Frederic Solé, 8

Almatà, 54

J3

2

Ministerio de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de Julio de

1954 y 13 de Noviembre de 1957 / 13 Noviembre 1957 / 13 de Nobre 1957.

Pare Sanahuja, 10

Barcelona, 26

01

10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. Instituto Nacional de la Vivienda. Edificio construido al amparo

del régimen de Viviendas de Protección Oficial

Plaça Santa Joaquima Verduna, 1

Dr. Flemming, 35

Sant Josep Calassanç, 10

Camarsa, 12

Ramon Llull, 4

Bellcaire, 12

Barcelona, 23

Sardana, 4

Bellmunt, 19

Bellmunt, 3

Barri nou, 23

 

 

 

 

 

 

Per més informació: Cens de Simbologia Franquista de Catalunya

Imatges i informació: Aida Garrós