Vida quotidiana, records i memòria a la Granja d'Escarp

A la Granja d’Escarp no hi ha cap persona o referent que és pronuciés públicament contra el Franquisme. Però si que foren objecte de burles, càstigs i menyspreu els que van tornar de la “zona roja” segons els feixistes, els que van tornanr dels camps de refugiats, els que estaven vinculats amb les entitats d’esquerres esmentades més endavant al poble, els que havien estat membres de partits d’esquerres a l’ajuntament, etc... al tornar al poble van ser anomenats “els rebutjats” pels facciosos. Així com obligats a assistir a la celebració de missa els diumenges i no poder treballar si no eren objecte de sancions o càstigs. Quan ja havia passat la guerra pèl poble i avançava cap a Barcelona i Girona cada vegada que els franquistes guanyaven una població, eren obligats a assitir a un homentge a José Antonio Primo de Rivera que organitzaven els adictes al Movimiento.
Els que componien La Casa de la Vila durant la II República, així com altres persones del municipi que havien participat en moviments d’esquerres, van ser empressonats durant dos anys aproximadament, i segons diuen els van soltar per no tenir cap delicte de sang provat al poble. Excepte l’Alcalde Josep Boira que va haver d’exiliar-se a França per la política duta a terme durant la República i a començaments de la Guerra.

 

Informació i text: Anna Sàez