Pintades i grafits a a Ibars d'Urgell

Marques indicatives del pas dels exèrcits:
Al llarg dels anys de la Guerra Civil, l’escenari directe de guerra no anà a Ivars d’Urgell (no així la seva reraguarda, hospital militar, pas de tropes, visites dels comitès, etc.). Més aviat van ser alguns dels convilatans que van deixar llur aixovar i van ser cridats per anar al front.
Per aquesta raó, no es té constància dins el terme del municipi de camps de batalla, fabricació de trinxeres (...), ara bé, sí que podem resseguir el rastre del pas dels exèrcits.

Els gravats de Cal Ponses
També hem pogut trobar marques del pas de les tropes a una paret de quatre metres de llarg per dos i mig d’alt situada a les golfes de Cal Ponses, masia situada al carrer la Font. Lleida havia caigut a l’abril del 1938, i la primera referència de la presència de les tropes nacionals al poble ens el mostra un dels gravats que un batalló del requetè carlí hi va realitzar quan hi feia nit, el 6 de maig del 1938.
Varien en el seu contingut i es troben en molt mala conservació pel pas del temps. Únicament la sort ha permès que fos la única paret de les golfes d’aquesta casa que encara no s’hagués enguixat a diferència de les altres. A continuació apareixen una selecció dels gravats. Només una inscripció, la primera que reproduïm, ens dóna la data en què els gravats van ser fets.

a) 6-5-38 (noche) Font 2.1
Me parece que...
¿Marchamos?
¿Nos quedamos?

b) Versets polítics Font 2.2

... Ahí tenéis absurdos legisladores
caigan solo [il•legible la resta]

¡Oh, Reina de criminales!
Francisco Suncedo

c) Referències militars al batalló, soldats, etc.

Base 8ª CCA

Visc[a] el Cabo Roca

Aquí se durmió camarada Simarro

Raymon de Nagorete

Teresa Brescó de Balaguer (prov. Lerida)

d) Referents religiosos diversos: Font 2.3

¡¡Viva los católicos bascos!!

No robar

El Rvdo. [nom il•legible] de la Cima del Sagrado Corazón de Jesús os bendice. A. M. P. G.

e) Dibuix força mal aconseguit de l’emblema de la Falange, el jou i les fletxes. Font 2.4

 

Informació i text: Josep M. Coll