Entitats socials a Sidamon

- Cal Miqueló fou una estància de sanitat.

- Cal Bellet fou una espècie de magatzem d'estrategia militar (pontoners).

- Cal Sec era un café d'esquerres.

- Cal Barba era café de dretes.

 

Informació i text: Omar Serra