Canvis de nom de carrers i places de Linyola

Abans de 1936

1936
Primers anys franquisme
1956
1975
1979-1980
Actualitat
C/ Major

C/ Bonaventura Durruti

Avenida del Caudillo

Id.
Id.
C/ Major
Id.
Pç/ Església

Pç/ Francesc Ascano

Pç/ Església
Id.
Id.
Id.
Id.

C/ Prat de la Riba

C/ Prat de la Riba

C/ 8 de Enero de 1939[1]

Id.
Id.

C/ Prat de la Riba

Id.
C/ La Llibertat
Id.
Id.
C/ Carlos Mas
Id.
C/ Llibertat
Id.
C/ de Ronda
Id.
Id.
Id.
C/ José Aparicio[2]
Ronda Sant Pau
Id.
Pç/ Planell
Id.
Pç/ Diputación
Id.
Id.
Pç/ Planell
Id.
 
 
 
 

-> Trv/ Pelayo

Trv/ Dr. Trueta
Id.
C/ Felip Rodés
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
C/ La Font

C/ Dr. Robert?->

 
 
 
 
 
Id.

[1] El 8 de gener de 1939 és el dia en que les tropes franquistes van fer la seva entrada a Linyola, data que es perpetuaria en el nom d’aquest carrer fins a la Transició.

[2] Nom d’un governador civil de Lleida retirat a qui l’Ajuntament de torn va voler retre homenatge dedicant-li el carrer. L’homenatge no va resistir en peu més de quatre anys.

 

Informació i text: Josep M. Coll