Canvis de nom de carrers i places de carrers a Bellvís

Anterioritat a 1937

1937
Franquisme

1979 cap als nostres dies

 
 
C/ Calvo Sotelo
C/ del Forn
 
 
C/General Sanjurjo
C/ d’en Josep Pané i Mercé
 
 
C/José Antonio
C/ de les Monges
 
 
C/Alfonso XIII
P/ de la Llibertat
 
 
P/ Caudillo
P/ de Catalunya
 
 
P/ General Goded
P/Antoni Gaudí
 
 
P/ General Mola
P/ Comerç
C/Domingo Cardenal
C/ Lina Odena
C/ Domingo Cardenal
C/ Domènec Cardenal
 
 
C/ Ramon Felip[1]
 
 
 
C/ Camarín
 
Pl/ Estació *
Pl/ Brigades Internacionals (3nov38)
 
 
Pl/ Major*
Pl/Bonaventura Durruti
 
 
Av. Moderna*
Av. Joaquim Maurín
 
 
 

* Els carrers amb asterisc no hem pogut relacionar-los amb tota seguretat amb cap de l’actualitat, per bé que és més que possible que passessin a adoptar un dels noms franquistes que són presents a la taula.

[1] Segurament deu fer referencia al President de la Junta Central de Regants de principis del segle XX.

 

Informació: Josep M. Coll