Arqueologia bèl·lica; búnquers a Vilanova de Bellpuig

Fins fa trenta anys, encara quedaven restes de diferents búnquers al llarg de la banqueta del canal, però amb les obres del canal i la progressiva roturació de terres han provocat que avui en dia no en quedi cap resta material.

 
Informació i text: Josep M. Coll