Vestigis de bombardejos a Barbens

Bombardeig de l’aviació franquista sobre Barbens el 6 de gener de 1939

El dia de Reis de l’any 1939 es van deixar caure dues bombes a Barbens que van provocar sis víctimes mortals. La primera de les quals una anciana que s’havia anat a refugiar a Cal Delfín, on a la façana de tàpia encara avui queden restes de metralla. Les altres cinc van ser mortes tres-cents metres al nord de la primera, mentre intentaven refugiar-se dins una cicla. La gran proximitat del lloc on havien caigut les dues bombes respecte al polvorí situat a Cal Tiranyo fan pensar que no fos aquesta última casa la destinària original del bombardeig.

 

Cal Delfin, una de les dues masies víctimes de l'aviació franquista a Barbens

 

Informació i imatge: Josep M. Coll