Equipaments; convent de les Germanes Cordimarianes de Balaguer

Equidistant entre l’hospital de ferits, greus situat a l’Escola Pia i el de ferits lleus, situat al col·legi Primo de Rivera es trobava el convent de les Germanes Cordimarianes (monges de la betlla).Aquest convent fou utilitzat durant el període del cap de pont com a quiròfan[1].
Actualment el convent només funciona com a residència per a les monges més ancianes.

 

 

Informació i text: Josep Antoni Oliva, Montserrat Manchó i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.


[1]Luís RÚBIES FIGUEROL, La Cabeza de Puente de Balaguer, ed. Dilagro, 1985, Lleida, pàg. 77.