Monument als caiguts al cap de Pont de Balaguer

El 30-06-1963, amb motiu d'un viatge que el General Franco va fer a les terres de Lleida, l’Ajuntament va prendre la decisió de fer-li inaugurar un grup escultòric fos en bronze, en record de les víctimes del Cap de Pont de Balaguer que estava ultimant l'escultor Genaro Iglesias. Es va tenir la preocupació de que la cosa fos més símbol de reconciliació que de triomf d'un dels bàndols contendents en la Guerra Civil. Per això es varen tenir nombroses reunions amb l'escultor Iglesias (que curiosament havia estar combatent amb l'Exèrcit Republicà) per a trobar un símbol escaient. A la fi es va acceptar la idea de l'escultor: Un pagès, que ha deixat rera seu la guerra (per això portvaa el casc i el fusell abandonat), en un moment de repòs (per això portava l'aixada) estima una bandera sense colors que s'entén és la bandera de tots[1]. A la placa  que hi havia posava el següent: "El dia 30 del mes de Junio del año 1963 el Caudillo de España Francisco Franco Bahamonde inaguró este monumento dedicado por esta Muy Noble y Muy Leal Ciudad a los que lucharon y murieron por dios y por España en la Cabeza de Puente de Balaguer" .
L’escultura va ser retirada el 1982[2] pel primer ajuntament democràtic. Actualment es troba guardada al magatzem municipal.

 

 

Informació i text: Josep Antoni Oliva, Montserrat Manchó i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.


[1]Revista ACCIÓ, nº 346, Balaguer, 10-5-1989, pàg. 1.

[2]Joan ARJONA, i altres, Balaguer Educa, Departament d’Educació Generalitat de Catalunya; Servei Educatiu de la Noguera; Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, Balaguer, 2008, pàg. 180.