Equipaments; santuari del Sant Crist i Convent de les Clarisses de Balaguer

Tot l’edifici fou ocupat per milicians republicans el 28 de juliol de 1936 i s’incendiaren les imatges de culte. Quan el front s’atansava a Balaguer cada vegada eren més nombrosos els soldats republicans, molts d’aquests foren allotjats al convent del santuari. Als baixos del convent s’hi guardaven els animals[1].
Durant aquest període el cap de pont de Balaguer, a causa de la sobreocupació de la presó de Santa Maria, l’exèrcit franquista habilità també el santuari per fer aquestes funcions[2]. Al convent s'allotjaren les companyies divisionàries d’Enginyers i Transmissions[3].

 

Informació i text: Josep Antoni Oliva,  Montserrat Manchó i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.


[1]Josep AZNAR SOLÉ, Història de Balaguer, Ajuntament de Balaguer, Balaguer, 1981, pàg.158.

[2]Eladi ROMERO GARCÍA, La Guerra Civil en Catalunya y los caminos de la memoria, Ebro 38. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939), nº1, maig 2003, pàg 79. 

[3]Lluís M. MEZQUIDA GENÉ, La Batalla del Segre. Repercusiones del Ebro en el oeste de Cataluña, Institut d'Estudis Tarraonenses, 1988, pàg. 89.