Plaques d'habitatges a la Sentiu de Sió

 

Placa J2 ( Tipologia establerta pel Cens de Simbologia Franquista de Catalunya), situada al carrer Gaudí nº13.

Imatge i informació: Aida Garrós