"Creu dels capellans" a Camarasa

El dia 6 d’agost del 1936 arribà a Camarasa un escamot de milicians, el qual es reuní a la seu del Comitè Local (casa Valls) per decidir la detenció dels dos preveres de la localitat: mossèn Miquel Muixí i Valls, rector de la parròquia i mossèn Antoni Gardenyes i Ceall, rector de Bellfort resident a Camarasa. Després es dirigiren a casa Garbelladora, on fou detingut mossèn Muixí i tot seguit a casa Xamora on detingueren mossèn Gardenyes. Foren afusellats, aproximadament a dos kilòmetres de Camarasa. Al km. 40 de la carretera de Balaguer a Camarasa a mà dreta s’arriba a un tram en desús de l’antiga carretera de Balaguer a Camarasa. La creu es troba a uns 200-300 m de la carretera principal, (a la  partida de Sercals) al lloc conegut popularment com a era del Jep. En època franquista es traslladaren les restes a la Seu d’Urgell i s’erigí una creu (popularment és coneguda com a creu dels capellans) en aquest indret, en la peana s’inscrigué: "Aquí murieron vilmente asesinados bajo la horda rojo-marxista los reverendos Miquel Muixí i Valls i Antoni Gardenyes i Ceall". Es recorda que l’any 1976 trenquen d’una manera intencionada la creu, tot i que també es sosté que es va treure arrn de les obres de la nova carretera i ja no va tornar a aparèixer.

 

Informació i text: Montse Manchó