Equipaments; hostal del Pont de Balaguer

Lloc de comandament del Jefe de la Artilleria Divisionaria[1]

Informació: Josep Antoni Oliva


[1]Lluís M. MEZQUIDA GENÉ, La Batalla del Segre. Repercusiones del Ebro en el oeste de Cataluña, Institut d'Estudis Tarraonenses, 1988, pàg. 89.