Altres espais commemoratius; el pont Nou de Balaguer

El 9 de novembre (dia de la festa major) de 1940 es va inaugurar el Puente de la Victoria per enllaçar la plaça Mercadal amb el camí que portava a l’estació del ferrocarril. El pont va ser construït pel Servicio Militar de Puentes i Caminos amb l’ajuda d’alguns reclusos de la presó de Santa Maria[1].
Malgrat que l’altre pont gòtic de Sant Miquel es va reconstruir de nou 4 anys després pels estralls de la guerra, els balaguerins sempre l’anomenaren el “pont nou”, ja que fou bastit de nova planta. Alguns, però, també l’anomenaven el pont del portalet.
Originalment tenia als dos extrems dos monòlits en forma de prisma quadrangular, decorats amb sanefes i simbologia franquista, amb un fanal a cada lateral i un escut en la part superior[2]. Tota aquesta simbologia i les columnes foren retirades quan arribà el primer ajuntament democràtic.
Com a conseqüència de la riuada de novembre del 1982 es varen fer obres de reconstrucció i d’ampliació del pont el 1986. En aquest moment es va aprofitar retirar-li la seva denominació oficial, continuant sent conegut com el Pont Nou.

http://www.espaisdememoria.udl.cat/sites/default/files/Foto%20pont%20nou.jpg

 

Informació i text: Josep Antoni Oliva i Montserrat Manchó

 


[1]ACN, Fons Ajuntament de Balaguer, Llibre Verd, “El Puente del Portalet”, pàgs. 298-299

[2]Joan ARJONA, i altres, Balaguer Educa, Departament d’Educació Generalitat de Catalunya; Servei Educatiu de la Noguera; Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, Balaguer, 2008 pàg. 270.