fossa civil; panteó dels 19 de Balaguer

El 5 d’Agost de 1936, foren afusellats passat Bellcaire en direcció a Tàrrega en una cuneta (veure dossier de Bellcaire) 19 balaguerins per ser de “dretes”. Inicialment foren enterrats a Bellmunt per ser traslladats després de la guerra al cementiri de Balaguer on l’ajuntament, el 22 de febrer de 1939, per petició del regidor Francesc Galiano Castelló, acordà erigir un Panteó al cementiri per a les restes d’aquests caiguts[1].

La data dels afusellaments s'escaié amb la vigília de Sant Salvador, per la qual cosa l'ajuntament franquista, en honor d'aquests caiguts prohibí durant tota la dictadura la celebració de la revetlla de la plaça S. Salvador.

Els seus noms i oficis són:

Joaquim Torreguitart (sacerdot)
P. Josep Badia Gabarró (escolapi)
Albert Galiano Castellà (escolapi)
Josep Galiano Castellà (escolapi)
Josep Portella Castellà (franciscà)
Francesc Mariné Salomó (franciscà)
Joan Vidal Capità (recaptador)
Daniel Escribà Miró (advocat)
Albert Fuentes Valcarell Rius (batxiller)
Lluís Coma Pi (“empleado”)
Gaspar Lluch Partegàs (propietari)
Ramir Sellart Novell (constructor)
Juan Tarrés Traserra (contractista)
Navidad Puig Bellera (sacerdot)
Josep Roigé Garrofé (sacerdot)
Pau Vidal Borràs (recaptador)
Manel Sabaté Gardenyes (capellà)
Josep Baró Aldomà (recaptador)
Antoni Galiano Sauret (franciscà)

Documentació i text: Josep Antoni Oliva i Montserrat Manchó

Imatge: Gabriel Ramon i Molins


[1]Arxiu Comarcal de la Noguera (ACN), Fons Ajuntament de Balaguer, Sessió ordinària municipal del 22 de febrer de 1939, ( Reg. 90/ Top. 22)