Grafits i rètols pintats a Balaguer

 

Inscripcions franquistes a Mormur
Entre el tossal de Mormur i el camp d’aviació encara resta una inscripció gravada sobre pedra arenisca amb el símbol de falange. Probablement feta pel bàndol nacional a les vigílies de la seva entrada a Balaguer el 6 d'abril de 1938. Té unes dimensions de 2,90 metres en horitzontal per 2,50 m en vertical aproximadament. Es llegeix el següent: “Arriba España. Caídos por la Pàtria.

 

Informació i text: Josep Antoni Oliva i Montserrat Manchó

Imatge: Josep Antoni Oliva