Arqueologia bèl·lica; trinxeres a Vilanova de Meià

Trinxeres, localitzades al Badrull i pertanyents al bàndol franquista. Es van construir l'any 1938 amb terra i pedres.

 

Imatge i informació: Pol Galitó