Fonts documentals a Bovera

la documentació que es conserva a l'arxiu municipal de l'ajuntament de Bovera correspon a:

llibres de Comptabilitat  "arqueos" des de 1897 a 1923.
Comptes i pressupostos de les escoles de 1882 a 1902.
"utilidades y comisiones" de 1922 a 1940.
expedients i subhastes d'arrendaments de 1862 a 1940.
padró municipal i rectificacions d'aquest de 1901 a 1939 i de 1940 a 1964.
14 llibres de quintos entre 1887 i 1985.
repartiments urbà/rústic de 1889 a 1953 i arbitri urbà/rústic de 1954 a 1965.
"apèndixs amillaramientos" de 1891 a 1930 (4 llibres), de 1941 a 1945 i de 1945 a 1959 (3 llibres).
cèdul.les personals de 1910 a 1942, faltant només el llibre de 1940.
matrícula industrial de 1810 a1921, de1924 a 1940 i de 1941 a 1959.
automòbils de 1941 a 1959.
carros i bicis de 1945 a 1963.
aigües de 1962 i de 1964 a 1972.
correspondència del consistori: sortides des de 1952 a 1969 i de 1963 a 1978 i entrades des de 1923 a 1929, de 1934 a 1939 i de 1939 a 1944.
carpeta "Prestación personal a favor del Estado".
Recogida de papel-moneda puesto en circulación por el enemigo.
Subsidio al combatiente (tiquets, comptabilitat, documentació,..).
exemplars de la "Revista  Moderna de Administración Local d'entre1951 i 1969.
Llibres de gastos i ingressos de l'ajuntament de 1915 a 1931, intervenció de pagaments i ingressos de 1931 a 1936 i de 1937 a 1956 amb l'única exepció del llibre cprresponent a 1938.
llibreta amb el títol "Olives i corresponent al període 1945-1954
llibres de comptes de l'ajuntament de 1963 a 1978
llibres d'actes de l'ajuntament des de 1922 a 1978, amb l'excepció dels anys entre 1944 i 1948.
comptes de la "delegación de auxilio social" FET y JONS entre 1939 i 1955

 

informació; Pau Palau