Arqueologia bèl·lica; camps de batalla a Bovera

Els camps de batalla a Bovera es situarien a la Vall d'en Cana i la serra de Matalescabres. Aquests espais, són pràcticament imperceptibles per aquelles persones que siguin foranis a la zona. Tot i així, si s’hi va acompanyat d’algun veí, hom pot observar molts llocs de memòria en el terme. Dins del camp de batalla era normal trobar-hi trinxeres i búnquers.

Prop d'un mas a la serra de Matalescabres hi ha una cova on s'hi amagaren 32 persones (entre les quals, la persona amb la qual hem parlat, Josep M. Vidal)  mentre el front va ser a Bovera; hi van entrar essent al bàndol republicà i quan van poder sortir-ne ja eren en terreny nacional.

En un tros d'aquest veí encara es conserva un petit mur de pedra o parapet construït pels soldats republicans per a la batalla; a prop d'aquest mur hi havia altres munts de pedres al lloc on perfectament hi podia haver hagut altres construccions similars.

 

Informació: Pau Palau

Text: Pau Palau i Cristina Mongay