Personatges rellevants als Omellons

El senyor J. Gili,  alcalde dels Omellons durant la II República, fou un antifranquista del poble. Tot i que cap ciutadà dels Omellons ha sabut donar massa pistes de la trajectòria d’aquesta figura, es sap que mentre aquest va ser alcalde va construir els rentadors públics a la vora del Rinet i l’actual Carrer Pi i Margall. També en aquella època va constituir la societat La Germanor, al mateix moment s’aixecà la sala del ball.  

Informació: Pau Palau

Text: Pau Palau i Cristina Rey