Carrers i Places de les Borges Blanques

Tot i que no s’ha pogut esbrinar gaire informació al respecte, actualment la vila garriguenca de Les Borges Blanques acull a la seva via pública un seguit de noms de carrers prou significatius i en total consonància amb la seva història més recent. Per exemple, de l’època anterior a la II República s’hi localitza el Carrer de Pere Mias, qui fou polític, advocat i diputat provincial de Les Borges Blanques d'origen lleidatà que ha passat a la història per ser un dels fundadors de l’Associació Escolar Republicana i de la Joventut Republicana de Lleida.

 

Evidentment, també s’hi localitza el Carrer de Lluís Companys i l'Avinguda de Francesc Macià, tots dos presidents de la Generalitat de Catalunya de l’època republicana i fills o descendents de les terres de Lleida. A aquests dos personatges, a més a més, s'hi ha dedicat en els últims anys uns monuments commemoratius a les seves persones. Pel que fa al monument a Francesc Macià i Llussà, l'Avi de Catalunya, fill de pares borgencs i diputat de les Borges Blanques, el trobem al Passeig del Terrall, un dels indrets més bells de la vila. Fou inaugurat l'any 2006 i s'articula a partir d'una plataforma metàl·lica i una escultura dempeus amb el barret a la mà dreta del qui fou president de la Generalitat des de 1931 al 25 de desembre de 1933. En aquesta superfície horitzontal s'hi pot llegir la següent inscripció amb daurat: "El poble al President FRANCESC MACIÀ i als patriotes que anhelen una Catalunya sobirana. Abril, 2006". Aquest element és un dels grans referents de la vila arribant, fins i tot, a ser freqüentat en dates nadalenques rememorant la figura de Macià en l'aniversari de la seva mort amb una ofrena de flors.

 

Monument del prohom Francesc Macià i Llussà, president de la Generalitat de Catalunya i diputat de Les Borges Blanques.

Monument del prohom Francesc Macià i Llussà, president de la Generalitat de Catalunya i diputat de Les Borges Blanques.

 

La gran vinculació de Macià amb la vila de Les Borges Blanques, si bé fou fructífera en els seus dies, també ho ha continuat sent fins l'actualitat. Per la qual cosa, caldria destacar que, recentment, també és en aquesta vila de les Garrigues on s'ha inaugurat el dit Espai Macià, el centre d'interpretació del President inaugurat el dia 14 d'abril de 2011 i que es situa a la Plaça Ramon Arqués número 5. 

 

Pel que fa al monument en homenatge al President de la Generalitat de Catalunya des de 1933 fins al 1940 Lluís Companys i Jover, aquest es configurat per un petit podi, una llosa amb una inscripció i una escultura al·legòrica de pedra. A l'escultura s'hi diferencien dues figures humanes separades per una roda de carro de pedra, la de sota recolzant-se d'esquena a aquesta i la de dalt amb la mà dreta enlaire. A la inscripció hi podem llegir una de les frases mítiques atribuïdes a Companys així com la data de la seva col·locació: "Tornem a lluitar, tornarem a sofrir i tornarem a vèncer. Les Borges Blanques a Lluís Companys, abril - 1991".

 

Monument del prohom Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat de Catalunya natural del Tarròs.

 Monument del prohom Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat de Catalunya natural del Tarròs. 

 

 

Per a més informació sobre l'Espai Macià consultar: www.espaimacia.cat

Imatges i informació: Aida Garrós

Text: Aida Garrós i Cristina Mongay