Col·lectivitzacions a l'Espluga Calba

no coneixem amb exactitud les terres que en formaren part , però durant aquests anys es va constriïr un rentador i un escorxador (que ja el primer ajuntament franquista va vendre i per tant deixar perdre) a més de fer les escoles al castell.

 

Informació: Pau Palau