Canvis de nom de carrers i places de La Pobla de Cérvoles

 Com gran part dels carrers i places de les viles de les Garrigues, La Pobla de Cérvoles i els seus veïns i veïnes han anat experimentant canvis en els seus noms al llarg de la trasbalsada història del segle XX. Així mateix, a la l'actual hi localitzem, entre d'altres, Carrer Major, Carrer Portal, Avinguda de les Garrigues – carrer inaugurat a la dècada dels vuitanta, conegut antigament com el Carrer de la Carretera al enllaçar el poble amb Ulldemolins –, Carrer Calvari, Carrer Franc, Carrer Pau Anton – alcalde de La Pobla de Cérvoles durant el segle XVIII –, Carrer Vilanova – antic camí que condueix a Vilanova de Prades –, Plaça de l'Església, Plaça Sant Miquel, Raval de Sant Miquel, Plaça del Foment, Carrer Ponent – antic Camí de Carrerada –, Carrer Les Basses, Carrer les Roques, Carrer les Sorts – inaugurat l'any 1979 –, Carrer Nou – antic Carrer del Nord – i Raval de les Moreres.

 

Tot i això, podem identificar-ne algunes nomenclatures emprades durant la Guerra Civil, com són Carrer Durruti – actual Avinguda de les Garrigues –, Plaça Domingo Gassió – actual Plaça de l'Església, membre de la CNT –, Carrer Bakunin – actual Carrer Major, lloc on s'establiren les Joventuts Llibertàries (JJLL) –, Carrer 19 de Juliol – actual Carrer Franc – i Carrer Francesc Ascaso – es desconeix la localització exacte. És evident que aquests noms no eren els mateixos en exactitud del període republicà, ja que només s'hi ha pogut constatar l'existència del Carrer Prat de la Riba, del qual no se sap del cert on es localitzaria. La dificultat fonamental de situar els carrers antics sobre els actuals radica en què de forma indistinta s'utilitza la vella i la nova nomenclatura, la qual cosa, a vegades, condueix a la confusió.

 

Informació: Josep Rubió

Text: Josep Rubió i Cristina Mongay