Vida quotidiana i records a Vinaixa

Existeix un edifici de dos pisos, amb planta baixa i coronat amb una torreta anomenat Cal Blanco. Malauradament, només presenta un bon estat de conservació la seva façana principal – la qual és deutora, evidentment, d'una intervenció recent –, ja que tota la seva estructura interior està molt degrada. Curiosament, conté un element ornamental que fa d’aquesta casa una de les més representatives de la vila: a cadascuna de les cares de la teulada de la torreta s’hi mostra una senyera, feta prenent com a base els mateixos maons de la torreta i rajoles groguenques.

 

Vista de la façana principal de Cal Blanco de Vinaixa, on hi destaca la presència de la bandera catalana

 

  VistaVista de la façana posterior de Cal Blanco que evidencia la necessitat de continuar-hi intervenint patrimonialment per tal de no perdre-la

 

Imatges i informació: Aida Garrós

Text: Aida Garrós i Cristina Mongay