Entitats socials i culturals a Juneda

Podem destacar, entre les institucions, centres, entitats històriques i referents democràtics de Juneda, l’existència del local La Campesina, la seu social dels membres del partir POUM així com també fou espai de l’entitat catalanista avui desapareguda La Palestra, que presentà la finalitat de difondre la cultura catalana – organitzaven cursos de català, programes de festes –. Tanmateix, es coneix que desprès de la guerra s’hi localitzava l’agrupació Acción Católica, amb la concepció de difondre els principis religiosos a la vila i les seves proximitats.

A més a més, cal recordar l’existència del grup Esclat, qui a mitjans del anys seixanta varen potenciar tot un seguit d’activitats creatives com el teatre i la música arreu del municipi, i la revista Fonoll, fundada a la dècada dels vuitanta, que significà l’accés de l’opinió pública i la llibertat d’expressió amb l’oberta participació de tots els ciutadans.

 

Informació i text: Aida Garrós i Cristina Mongay