Vida quotidiana; records i memòria a el Cogul

Abans de la guerra, al poble hi havia uns 7 o 8 o 9 compradors privats que compraven el fruit i el venien a cooperatives veïnes; també hi havia un molí de propietat municipal, però només s'utilitzava per fer "l'oli del gasto"
Després de la guerra, aquest molí s'arrendà durant 5 anys a diferents persones.
Passat aquest temps, un veí del poble, el "Vilà", qui havia estat un dels arrendataris del molí del poble, construí el seu molí, i al mateix temps el poble fundà la cooperativa

 

Informació: Pau Palau