Camps de batalla a el Cogul

es té constància d'enfrontaments en tord de l'indret conegut com "serra fosca"

 

Informació: Pau Palau