Canvis de nom de carrers i places de Tarrés

Tarrés és un municipi molt petit, els carrers del municipi fan referència a característiques topogràfiques, espais i/o edificis representatius: carrer Major, de l’Església, de l’Abadia, de la Font, de la Torre, de la Costa, Raval de la Fontanella.... Durant el franquisme aquests carrers eren retolats en castellà, hem pogut constatar a l’Ajuntament l’existència d’un document de finals de l’any 1979, el 19 de setembre concretament, on l’Ajuntament sol•licita a la Generalitat el canvi de nom de les vies públiques. En l’esmentat document es fa referència al nom que tenien en aquell moment els carrers (en castellà), el nou nom que es proposa i la motivació que porta al canvi. En tots els casos la motivació és la mateixa: retolació en català i noms més especificats. Potser amb un gest de reafirmació catalanista el carrer principal del poble que es deia “calle Plaza” va pasar a dir-se Avinguda de Montserrat.


Per més informació: ARBÓS, Antoni; ARBÓS, Ramon Mª, Tarrés. Tessel•la nacional, “Viles i ciutats”, 27, Diputació de Lleida, Lleida, 1999, pp. 255-256.

Informació: Ramon Maria Arbós