ptobables fosses militars a Almatret

A l' indret municipal denominat com " Toll de Carlos", hi trobaríem 3 fosses comunes, a les coordenades aproximades següents:

41.34039º N- 0.37666º E.

Segons les nostres fonts orals s'hi varen enterrar 4 o 5 soldats republicans a cadascuna.

La mida aproximada de cada fossa seria la següent:  Llargada: 2 m; Amplada: 1m.

De les diverses fosses que es poden trobar a Almatret, segons Queralt Solé, 50 víctimes varen ser traslladades al Valle de los Caídos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossa 3

 

Fonts d'informació:

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

Ajuntament d'Almatret.

 

Fonts orals:

Jacint Tarragó Tarragó.

 

Fonts hemerogràfiques i bibliogràfiques:

BARALLAT, M.; La repressió a la Postguerra Civila Lleida (1938-1945). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.

MATEU MONTAGUT, F; Història, vida i costums d’Almatret. Ajuntament d’Almatret. Lleida. Diputació de Lleida, 1988

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62, Barcelona, 1985.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; VILLARROYA, J.; La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), I i II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989.

 

Informació i imatges: Aida Garrós i Xavier Aguayo