marques del pas dels exèrcits als Omellons

els dos ponts sobre el Rinet van ser destruïts durant la retirada de l’exèrcit roig. El pont nou va ser reconstruït després de la guerra civil, el vell tot just el 1992

 

Informació: Pau Palau