Equipaments; camp de presoners a Vila-sana

Malgrat que en els llibres d’actes no hi ha res que podria fer pensar en que Vila-sana pogués haver acollit durant la guerra un camp de presoners, tant la bibliografia com la memòria oral ho proven. En concret, la República va instal·lar un accessori del camp de presoners dels Omells de na Gaia a l’església del municipi, on el llicenciat en història i professor de secundària Lluís Felip ens diu que van dedicar els presoners a desmuntar el campanar de l’edifici petri. Veure Francesc BADIA, Els camps de treball a Catalunya durant la Guerra Civil, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, pàgs. 59-64.

 

Informació i text: Josep M. Coll